Informatii utile

 

STABILIREA TEMEI DE PROIECTARE / CONSULTANTA / STUDIU DE FEZABILITATE

include suprafata si dimensiunile terenului alocat investitiei; locatia retragerile impuse regimul de inaltime sistemul constucti

DOCUMENTATIA NECESARA OBTINERII CERTIFICATULUI DE URBANISM

beneficiarul trebuie sa puna la dispozitie in copie actele de proprietate ale terenului, plan cadastral scara 1:500 si 1:2000, intabularea terenului, extras de carte funciara si actele de identitate

INTOCMIREA STUDIULUI GEOTEHNIC SI A RIDICARII TOPOGRAFICE

Realizam cu maxima seriozitate, indiferent de locatie, cu echipa specializata foraje, analize de laborator si masuratori topografice specifice

INTOCMIRE DTAC (DOCUMENTATIA TEHNICA PENTRU AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE)

Europroiect Design va intocmi planuri si sectiuni de arhitectura, rezistenta, instalatii si partile scrise aferente acestora

INTOCMIRE DE (DETALII DE EXECUTIE)

Europroiect Design va intocmi proiectul de detalii de executie pentru fiecare specialitate in parte ce va contine piese desenate si piese scrise (extrase de materiale, liste de materiale, caiete de sarcini)

URMARIREA EXECUTIEI

Inginerii proiectanti se vor deplasa conform programului de urmarire a lucrarilor pe santier la fiecare faza determinanta. Beneficiarul poate opta pentru asistenta tehnica pe santier pe toata durata executiei lucrarilor

EXECUTIA LUCRARILOR

Echipa noastra va asigura calitate, seriozitate si profesionalism 8. FINALIZAREA LUCRARII Asiguram receptia lucrarii si intocmirea cartii constructiei